PODLIPSKÝ, Rudolf ed. Otázky odborné přípravy budoucích výtvarných pedagogů a umělců: Sborník z celostátního sympozia ČK INSEA konaného v Plzni 20.–22. října 1994. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ, 1995.
Právě digitalizujeme všechny starší sborníky České sekce INSEA.
Nechcete nám s tím pomoci?
In this section, you can find all publications and articles which were produced in cooperation with the Czech Section of INSEA or its representatives.
ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra ed. Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova: Sympozium České sekce INSEA Plzeň, [16. – 18. září] 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-504-6.
ŠTEIGLOVÁ, Taťána, ed. Výtvarná výchova a mody její komunikace: symposium České sekce INSEA, Olomouc, [7. – 9.] listopad 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 179 s. ISBN 80-244-0779-5.
Filozofické aspekty výtvarné výchovy: Sborník materiálů ze sympozia Českého komitétu INSEA v Ústí nad Labem 21.–23. října 1992. Ústí nad Labem: KVV PdF UJEP v Ústí nad Labem a Český komitét INSEA, 1992.
Sympozium na téma „Múzická kreativita jako cesta k obnově ekologie duše“ (Vztah výtvarné a hudební výchovy – propojení tvůrčích výtvarných a hudebních aspektů v teorii a praxi): Ostrava 21.10.–23.10.1993. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 67 s. ISBN 80-7042-079-0.
UŽDIL, Jaromír. Připravuje se světový kongres INSEA v ČSSR. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 271–279. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1965–66, č. 1.
UŽDIL, Jaromír. INSEA o tvorbě životního prostředí: Poznámky z prvního evropského kongresu v Otaniemi 26. 7. – 1. 8. 1971. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 229–232. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1971–72, č. 5.
UŽDIL, Jaromír. Člověk, prostředí a výchova. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. Praha: SPN, 1988, s. 233–236. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1971–72, č. 1.
UŽDIL, Jaromír. Hledání volného času: K světovému kongresu INSEA v Sèvres 1975. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 216–221. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1975–76, č. 3.
VONDRÁK, Matouš. INSEA, České Budějovice 1988: Ohlédnutí za celostátním sympoziem výtvarných pedagogů. Estetická výchova. 1975–76, roč. 29, č. 2, s. 33–35.

ZHOŘ, Igor, ed. L'Art et l'Education: Rapport du 18e Congrès Mondial de l'INSEA [International Society for Education through Art], Praha 1966. Praha: SPN, 1968. 552, [2] s.

 

BROŽEK, Jaroslav a Bohuslav MALEČEK, eds. Umění a výchova: Výtvarná výchova – výchova pro budoucnost: Zpráva z 18. světového kongresu INSEA (International Society for Education through Art – Mezinárodní organizace pro výchovu uměním), Praha 1966. Praha: SPN, 1968. 259, [2] s. Na pomoc učitelům a vychovatelům.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra, ed. Current Development and Perspectives of Art Education – Reflecting on the Curricular Documents for General Education. Olomouc: Czech Section of INSEA, 2016. 237 p. ISBN 978-80-904268-1-8.

 

This book is a peer-reviewed anthology of papers presented at the conference that took place on Dec 1–2, 2015 at the Art Centre of Palacký University Olomouc, CZ. More...

PŘIKRYLOVÁ, Katarína, ed. Vizuální gramotnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7290-487-7.

HORÁČEK, Radek a ZÁLEŠÁK, Jan, eds. Veřejnost a kouzlo vizuality: rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 313 s. ISBN 978-80-210-4722-8.

Ke kořenům oduševnělého tvaru: sborník příspěvků ze sympozia České sekce INSEA pořádaného ve dnech 17. – 19. září 1998 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 1999. 164 s. ISBN 80-7044-233-6.
Péče o obraznost: sémiotické přístupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově: [symposium České sekce INSEA: Praha, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 2006. [Praha: Česká sekce INSEA], ©2008. 154 s. ISBN 978-80-904268-0-1.

© 2016 Česká sekce INSEA; layout by Ryan Fields; webmaster Petra Šobáňová. Proudly created with wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now